PUNKTY SZCZEPIEŃ: wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. eksperymentu

22 stycznia portal Rebel24.pl transmitował rozmowę z Radcą Prawnym Katarzyną Tarnawą- Gwóźdź, z kancelarii J Z adwokatów i radców prawnych w Bielsku- Białej. Możecie ją obejrzeć pod linkiem: https://www.facebook.com/PortalRebel24/videos/1918875838276934/

Radca Prawny Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź przygotowała wniosek o udzielenie informacji publicznej ws. eksperymentu medycznego (leczniczego) do np. centrum opieki medycznej, przychodni, zakładu posiadającego punkt szczepień, który realizuje szczepienia przeciw covid-19.

Wniosek zawiera pytania, istotne informacje oraz podstawy prawne poniesienia konsekwencji związanych z nakłanianiem, przymuszaniem, podstępem, wprowadzaniem w błąd, stosowaniem wszelkich form przymusu dot. szczepionki przeciw covid-19.

Treść wniosku o udzielenie Informacji publicznej 👇

“Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie  art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U.2020.2176 t.j. z dnia 7 grudnia 2020 r. zwracam się z Wnioskiem o udzielenie następujących informacji publicznych:

1.     czy została uzyskana obligatoryjna i pozytywna opinia wydana przez niezależną komisję bioetyczną zgodnie z treścią art.  29 ust. 1.  Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, dalej „ustawa zlizd”, o preparacie leczniczym, który Państwo aplikujecie w ramach Narodowego Programu Szczepień ?

 

2.     Czy Państwa podmiot w ramach udziału w Narodowym Programie Szczepień na COVID – 19 informuje osoby szczepione, iż biorą udział w eksperymencie medycznym (leczniczym) w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 ?

 

3.     Czy Państwa podmiot w ramach udziału w Narodowym Programie Szczepień na COVID – 19 prowadzi eksperyment leczniczym w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 na osobach zdrowych  ?

 

4.     Czy zgodnie z treścią art. 23 c ustawy zlizd posiadacie Państwo obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny ?

 

5.     Czy informujecie Państwo uczestników eksperymentu medycznego zgodnie z treścią art. 24 ustawy zlizd w formie ustnej oraz pisemnej ?

 

6.     Czy informacja wskazana w punkcie 5 zawiera obligatoryjne informacje:

a. cel, pełny plan eksperymentu medycznego oraz ryzyko i korzyści związane z eksperymentem;

b. zakres i długość trwania procedur, które mają być stosowane, w szczególności wszelkie uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia uczestnika związane z jego udziałem w eksperymencie;

c. ustalenia dotyczące sposobu reagowania na zdarzenia niepożądane oraz pytania i wątpliwości uczestnika;

d. środki powzięte w celu zapewnienia poszanowania życia prywatnego uczestnika oraz poufności jego danych osobowych;

e. zasady dostępu do informacji istotnych dla uczestnika, uzyskanych podczas realizacji tego eksperymentu oraz do ogólnych jego wyników;

f. zasady wypłaty odszkodowania w sytuacji powstania szkody;

g. wszelkie przewidywane dalsze użycie wyników eksperymentu medycznego, danych oraz materiału biologicznego zgromadzonego w jego trakcie, w tym jego użycia dla celów komercyjnych;

h. źródła finansowania eksperymentu medycznego;

i. zasady dostępu do leczenia eksperymentalnego po zakończeniu udziału w eksperymencie leczniczym, jeżeli okaże się, że u danego uczestnika eksperyment ten przyniósł korzyści dla jego zdrowia;

j. możliwości i zasady dostępu do innego eksperymentu leczniczego, jeżeli może on przynieść uczestnikowi korzyści dla jego zdrowia.

k. Czy uczestnik przed rozpoczęciem eksperymentu medycznego jest informowany o swoich prawach oraz o ochronie gwarantowanej w przepisach prawa, w szczególności o przysługującym mu prawie do odmowy udzielenia zgody i do wycofania zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny i bez negatywnych konsekwencji prawnych w postaci jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym w zakresie prawa do opieki zdrowotnej ?

7. Czy informujecie Państwo uczestników eksperymentu medycznego, że producenci szczepionek zostali całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne skutki uboczne przyjęcia szczepionki na COVID – 19 ?

8. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr: 1, czy informujecie Państwo uczestników eksperymentu, że Państwa obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny nie obejmuje zgodnie z treścią § 2 ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, (Dz.U.2020.2412 z dnia 2020.12.30) ?

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż produkt leczniczy którym jest aplikowana przez Państwa szczepionka na COVID – 19:

1.      Został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r.,

2.     Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r.,

3.     Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym,

4.     Nie został zbadany pod  kątem interakcji z innymi lekami,

5.     Uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta,

6.     W związku z jego produkcją stanowił podstawę zawieszenia przepisów zezwalających odpowiednim organom na żądanie od producentów szczepionek natychmiastowego zaprzestania stosowania GMO w sytuacji znaczących konsekwencji dla życia ludzkiego,

7.     Został wprowadzony do użytku pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art.  29 ust. 1.  Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tj.: uzyskania  obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonych przepisów ustawy zlizd art. 25 ust. 1 oraz art. 23a w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.

W powyższych przepisach ustawodawca w zależności od określonego stanu faktycznego przewidział min. karę pozbawienia wolności (od 2 lat do dożywotniego pozbawienia wolności jeśli skutkiem byłaby śmierć człowieka).

Warty uwagi jest również art. 58 ustawy zlizd, ze szczególnym uwzględnieniem ustępu 4, cyt: „Kto przeprowadza eksperyment medyczny bez wymaganej prawnie zgody albo zezwolenia sądowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż tzw.: „klauzula dobrego samarytanina” zawarta w art. 24 Ustawy z dnia 28 października 2020 r. O zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19, (DZ.U. 2020 r., poz. 2112), w żadnym stopniu nie obejmuje Państwa ochroną w ramach udziału w Narodowym Programie Szczepień na COVID – 19, którą wyłącza jedynie odpowiedzialność karną w ściśle określonych warunkach i odnosi się wyłącznie do rozpoznawania i leczenia COVID – 19, a nie do działań profilaktycznych, jakim jest aplikacja szczepionki ochronnej.

Na koniec warto również nadmienić, iż ewentualne naruszenia stoją w sprzeczności z art. 39 Konstytucji RP, Punktu 1 Kodeksu Norymberskiego,  art. 39 Konwencji Genewskiej, art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw i Politycznych, oraz art. 5 oraz art. 15 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie.

Treść wniosku możecie pobrać tutaj 👇

Mapa 6023 punktów szczepień przeciw covid-19 👇

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Udostępnij na:

4 Replies to “PUNKTY SZCZEPIEŃ: wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. eksperymentu”

  1. Wszystko pięknie,z tym wyjątkiem ,że żyjemy w takim systemie,który nie wiadomo do czego może użyć NASZYCH danych osobowych zawartych w piśmie do punktu szczepień. Jeśli ja jestem w 100 % przekonany,że póki żyję nie poddam się żadnym ich restrykcjom ani tym bardziej szczepieniom, staram się przekonać do tego innych. Jeśli chodzi o mafię farmaceutyczną i ich pachołków,trudno ich przekonywać,ponieważ wzięli już swoje “srebrniki” Judaszowe i nawet nie można oczekiwać od nich odpowiedzi na tak oczywiste pytania zawarte w piśmie. Tak więc reasumując: róbmy swoje, walczmy z bezprawiem, przekonujmy innych do poszukiwania prawdy, ale nie łudźmy się,że zbawimy cały świat. Głupi,niemyślący ludzie ,łykający propagandę TVPiS ,muszą na własnej skórze odczuć swój błąd.

    1. To w takim razie jak Pan “walczy z systemem” skoro boi się wysłać choćby jedno takie pismo do najbliższego punktu szczepień, podając swoje nazwisko i adres, przecież bez pesel, bez nip.?? Łatwo jest schować się za klawiaturę i tylko narzekać lub co jeszcze gorsze pisać: “to się nie uda…” Jak nic nie zrobisz Polaku to co ma się udać? Proszę przemyśleć swoje nastawienie, każdy może coś zrobić, chociaż troszkę.
      Pozdrawiam

  2. wystosowałem zapytania do punktów szczepień w moim mieście. Zaczynają powoli spływać odpowiedzi, nie koniecznie merytoryczne. Moje pytanie brzmi: co mogę dalej uczynić z tymi odpowiedziami, oraz jak postępować w związku z brakiem odpowiedzi
    pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *