MASZ PRAWO WIEDZIEĆ! Testy- wniosek o udzielenie informacji publicznej

MASZ PRAWO WIEDZIEĆ! MASZ PRAWO DO UZYSKANIA ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA TAK WAŻNE I ISTOTNE DLA SPOŁECZEŃSTWA. Zwłaszcza, że przedmiotowe testy PCR oraz testy serologiczne, stanowią jedyną, wyłączną i niepodważalną podstawę trwającego ponad rok ograniczania praw i swobód obywatelskich oraz rujnują gospodarkę naszego kraju!

Przedstawiamy wniosek o udzielenie informacji publicznej do punktów pobrań/ wymazowych. Na końcu artykułu pliki do pobrania. Wniosek został przygotowany przez Radcę Prawnego Katarzynę Tarnawę- Gwóźdź.

Wniosek o udzielenie Informacji publicznej

Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie  art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U.2020.2176 t.j. z dnia 7 grudnia 2020 r. zwracam się z Wnioskiem o udzielenie następujących informacji publicznych:

 

1.     Czy testy, którymi posługujecie się Państwo w celu diagnozowania Covid – 19 są autoryzowane, ocenione przez niezależną komisję bioetyczną, a także zatwierdzone?

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, proszę o wskazanie Organów/Podmiotów dokonujących powyższych czynności oraz udostępnienie dokumentów źródłowych.

 • Czy wszystkie stosowane przez Państwa testy na Covid – 19 posiadają opis sekwencji genów zawartych w materiale testującym ?
 • Czy wirus SARS-Cov 2 prawdopodobnie odpowiedzialny za Covid – 19 został wyizolowany fizyko-chemicznie ?
 • Czy płynne patogeny stosowane jako model do sekwencjonowania materiału genetycznego były poddane miareczkowaniu wirusa ?
 • Czyjej kontroli podlegają stosowane przez Państwa testy na Covid – 19 na gruncie europejskiego prawa o urządzeniach medycznych z 1997 roku ?
 • Czy stosowane przez Państwa testy spełniają wymogi oraz podlegają Rozporządzeniu (UE) 2017/746 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro, uchylającym jednocześnie dyrektywę 98/79/WE ?
 • Kto i w jaki sposób dokonał certyfikacji testów stosowanych przez Państwa w celu wykrywania Covid – 19 ?
 • Jak wygląda w Państwa placówce procedura monitorowania mutacji wirusa, w jaki sposób Państwo  reagujecie na powyższe w zakresie użytkowania oraz zakupu testów stosownych do w/w sytuacji ?
 • Czy Państwo w ramach swojej działalności uwzględniacie dynamiczne zmiany mutacji wirusa i w jaki sposób reagujecie na ich wystąpienie ?
 • Jaka jest zastosowana ilość cykli (Ct) w stosowanych przez Państwa testach PCR ?
 • czy została uzyskana obligatoryjna i pozytywna opinia wydana przez niezależną komisję bioetyczną zgodnie z treścią art.  29 ust. 1.  Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, dalej „ustawa zlizd”, o preparacie leczniczym, który Państwo aplikujecie w ramach Narodowego Programu Szczepień ?
 • Czy Państwa podmiot w ramach udziału w eksperymencie medycznym w postaci wykonywania testów na COVID – 19 informuje osoby testowane, iż biorą udział w eksperymencie medycznym ?
 • Czy Państwa podmiot w ramach udziału w eksperymencie medycznym w postaci wykonywania testów na COVID – 19 wykonuje swoje czynności diagnostyczne na osobach zdrowych  ?
 • Czy zgodnie z treścią art. 23 c ustawy zlizd posiadacie Państwo obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny ?
 • Czy informujecie Państwo uczestników eksperymentu medycznego zgodnie z treścią art. 24 ustawy zlizd w formie ustnej oraz pisemnej ?
 • Czy informacja wskazana w punkcie 5 zawiera obligatoryjne informacje:

a. cel, pełny plan eksperymentu medycznego oraz ryzyko i korzyści związane z eksperymentem;

b. zakres i długość trwania procedur, które mają być stosowane, w szczególności wszelkie uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia uczestnika związane z jego udziałem w eksperymencie;

c. ustalenia dotyczące sposobu reagowania na zdarzenia niepożądane oraz pytania i wątpliwości uczestnika;

d. środki powzięte w celu zapewnienia poszanowania życia prywatnego uczestnika oraz poufności jego danych osobowych;

e. zasady dostępu do informacji istotnych dla uczestnika, uzyskanych podczas realizacji tego eksperymentu oraz do ogólnych jego wyników;

f. zasady wypłaty odszkodowania w sytuacji powstania szkody;

g. wszelkie przewidywane dalsze użycie wyników eksperymentu medycznego, danych oraz materiału biologicznego zgromadzonego w jego trakcie, w tym jego użycia dla celów komercyjnych;

h. źródła finansowania eksperymentu medycznego;

i. zasady dostępu do leczenia eksperymentalnego po zakończeniu udziału w eksperymencie leczniczym, jeżeli okaże się, że u danego uczestnika eksperyment ten przyniósł korzyści dla jego zdrowia;

j. możliwości i zasady dostępu do innego eksperymentu leczniczego, jeżeli może on przynieść uczestnikowi korzyści dla jego zdrowia.

k. Czy uczestnik przed rozpoczęciem eksperymentu medycznego jest informowany o swoich prawach oraz o ochronie gwarantowanej w przepisach prawa, w szczególności o przysługującym mu prawie do odmowy udzielenia zgody i do wycofania zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny i bez negatywnych konsekwencji prawnych w postaci jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym w zakresie prawa do opieki zdrowotnej ?

Jednocześnie pragnę wskazać, iż udzielenie przez Państwa wyczerpującej odpowiedzi na powyżej postawione pytania jest niezbędne z uwagi na szeroko pojęty interes prawny i społeczny nie tylko mojego ale również całego społeczeństwa, jego zdrowia oraz życia. Należy wskazać, iż przedmiotowe testy PCR oraz testy serologiczne stosowane przez Państwa, stanowią jedyną, wyłączną i niepodważalną podstawę trwającego ponad rok ograniczania praw i swobód obywatelskich oraz rujnują gospodarkę naszego kraju. Z uwagi na powyższe, jak również odmienne, acz niezauważalne głosy rzeszy naukowców z całego świata, pochylenie się przez państwa nad niniejszą materią jest niezbędnym obowiązkiem, a moim prawem żądania odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania.”

W przypadku wymijającej odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej lub braku odpowiedzi możecie państwo skorzystać z dokumentów, które są niżej do pobrania. Pliki przygotował Radca Prawny Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź.

Dokumenty do pobrania 👇

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z radcą prawnym Katarzyną Tarnawą- Gwóźdź “bierzemy pod lupę testy”👇

Jeżeli podoba Ci się to co robimy i uważasz, że jest to potrzebne wesprzyj nas tutaj 👇

https://pomagam.pl/8p7ayk

Zobacz również 👇

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *