Bielsko-Biała: przychodnia do likwidacji, pacjenci bez ciągłości leczenia, pracownicy medyczni bez pracy.

NZOZ Przychodnia- Centrum Medyczne Energetyków przy ul. Tuwima w Bielsko- Biała należąca do PŚZ i PZ Elvita Jaworzno III Sp. z o. o. przy ul. Gwarków Jaworzno jest u schyłku swojego bytu.

Większościowym udziałowcem- 98 % jest PZU Życie S. A.

Pracownicy medyczni przychodni w Bielsku- Białej: lekarze, położna, ratownik medyczny, pielęgniarka, koordynator rejestracji w dniu 14.03.2022 r. zostali powiadomieni przez osoby związane i pracujące dla PZU, czyli przez głównego udziałowca o likwidacji placówki.

Z dnia na dzień pracownicy i pacjenci stanęli przed faktem dokonanym- likwidacją placówki, która funkcjonowała przez 60 lat.

Przychodnia obsługiwała 1360 pacjentów, 70% z nich to osoby w podeszłym wieku po 70 roku życia. Pracownicy podkreślają, że wśród pacjentów są osoby leżące, posiadające problem z przemieszczaniem się.

Uzasadnieniem decyzji o likwidacji, wręczeniu wypowiedzeń pracownikom jest nierentowność placówki.

Pracownicy do tej pory byli uspokajani i zapewniani o rozwoju przychodni i bezpieczeństwie pacjentów w ciągłości opieki medycznej.

Osoby, które jeszcze są pracownikami przychodni sporządziły pismo w tej sprawie do Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, w którym przedstawili całą sytuację, przed którą zostali postawieni wraz z pacjentami.

Podkreślili, że od lat nie miały miejsca żadne znaczące inwestycje, nie było również zainteresowania jeśli chodzi o zatrudnienie niezbędnego personelu, a zespół wielokrotnie, osobiście przedstawiał oferty pracy osób wykwalifikowanych i chętnych do współpracy. Wskazują, że nigdy nie doszło do rozmów z potencjalnymi kandydatami. Ze strony pracowników przychodni były przedstawiane różne możliwości rozwoju placówki. Podkreślają, że zarząd zmieniał się wielokrotnie co wiązało się tylko ze słownymi deklaracjami poprawy kondycji poradni.

Pracownicy obawiają się o los starszych pacjentów, często niemobilnych.

W piśmie pracownicy podkreślili, że jedna z rejestratorek włada trzema językami- ukraińskim, rosyjskim i angielskim co mogłoby przyczynić się do szerszej pomocy medycznej obcokrajowcom.

Czy istnieje cień szansy, że pracownicy nie pozostaną po okresie wypowiedzenia bez pracy, a starsi pacjenci bez ciągłości leczenia? Czy zapadły decyzję jaka działalność ma zastąpić przychodnie?
Niestety nie znamy odpowiedzi na te pytania.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *