Pracodawca przymusza Ciebie do szczepienia? POBIERZ OŚWIADCZENIA!

Z powodu dużej ilości zgłoszeń pracowników na temat różnych form przymuszania przez pracodawcę do szczepień, radca prawny Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź przygotowała oświadczenia do pobrania.

Jeżeli spotkasz się z taką sytuacją możesz skorzystać z oświadczeń:

  • Oświadczenie o braku zgody na udział w szczepieniach
  • Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności przez Pracodawcę

Analiza prawna wskazuje, że:

Przetwarzanie przez pracodawców danych pracowników w zakładach pracy, odnoszących się do ich zaszczepienia przeciwko COVID-19 jest niedopuszczalne i stanowi o naruszeniu przepisów Kodeksu Pracy, jak i RODO.

Powyższe daje podstawę m.in. do nałożenia na takich pracodawców kar z art. 83 RODO przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wysokości do 2 lub 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa, zależnie od charakteru stwierdzonych naruszeń, a także zastosowania odpowiednich środków przez Państwową Inspekcję Pracy.

Różnicowanie sytuacji prawnej lub faktycznej pracowników, z uwagi na fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, jest niedopuszczalne, jako sprzeczne z Kodeksem Pracy.

Tego typu działania mogą stanowić podstawę do występowania z indywidualnymi roszczeniami przez poszczególnych pracowników (związanych m.in. z naruszeniem lub zagrożeniem ich dóbr osobistych, niedozwoloną w stosunkach pracy dyskryminacją, niezgodnym z prawem rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy, itd.), jak też do ich sankcjonowania przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wywieranie przez pracodawców nacisku, formalnego bądź faktycznego, w celu osiągnięcia efektu w postaci zaszczepienia się przez pracowników przeciwko COVID-19, jest zakazane.

Działania takie, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, mogą wyczerpywać znamiona przestępstw, w rozumieniu Kodeksu Karnego, w szczególności przestępstwa zmuszania do określonego zachowania się (art. 191  par. 1 k.k.), zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

Oświadczenia pobierzesz tutaj:

Zobacz również:

Uniwersytet: przymuszanie studenta do szczepień jest nielegalne. PISMO DO POBRANIA – Rebel 24

Portal Rebel24 działa dzięki Wam i dla Was, zachęcam do dobrowolnego wsparcia:

https://pomagam.pl/8p7ayk

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *