Uniwersytet: przymuszanie studenta do szczepień jest nielegalne. PISMO DO POBRANIA

Uczelnie w żadnym wypadku nie mogą żądać poddania się przez studenta nieobowiązkowemu szczepieniu.

Nie mogą również różnicować sytuacji zaszczepionych od niezaszczepionych, wymagać lub inaczej pozyskiwać informacji o tym, którzy ze studentów są zaszczepieni przeciwko sławnemu wirusowi.

Analiza prawna radcy prawnego Katarzyny Tarnawy- Gwóźdź wskazuje, że:

Przetwarzanie przez uczelnię danych studentów, odnoszących się do ich zaszczepienia przeciwko COVID-19 jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie przepisów RODO.

Powyższe działania zgodnie z art. 83 RODO w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych mogą stanowić podstawę do nakładania na takie uczelnie kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wysokości: do 10.000.000 lub do 20.000.000 EUR, natomiast w przypadku uczelni publicznych – do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Omówione zachowania, zależnie od danego stanu faktycznego, mogą być kwalifikowane jako czyn karalny, stypizowany w art. 107 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Różnicowanie sytuacji prawnej lub faktycznej studentów, z uwagi na fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19 jest niedopuszczalne, jako sprzeczne z przepisami Konstytucji RP oraz Prawa o szkolnictwie wyższym.

Tego typu działania mogą stanowić podstawę m.in. do występowania z indywidualnymi roszczeniami przez poszczególnych studentów (związanych m.in. z naruszeniem lub zagrożeniem ich dóbr osobistych, niezgodną z prawem odmową przyznania określonych świadczeń np. miejsca w domu studenckim, czy dopuszczenia do udziału w zajęciach czy też rażącą dyskryminacją).

Wywieranie przez Uczelnię nacisku, formalnego bądź faktycznego, w celu osiągnięcia efektu w postaci zaszczepienia się przez studenta przeciwko COVID-19, jest zakazane.

Działania takie, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, mogą wyczerpywać znamiona przestępstw, w rozumieniu Kodeksu Karnego, w szczególności przestępstwa zmuszania do określonego zachowania się (art. 191  par. 1 k.k.), zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

Pismo do pobrania przygotowane przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę- Gwóźdź:

Zobacz również:

Sprzeciwy, wnioski, skargi, pisma, materiały do pobrania. – Rebel 24

Jeżeli to co robię jest dla Ciebie ważne i potrzebne, możesz wesprzeć Rebel24:

https://pomagam.pl/8p7ayk

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *