POSTANOWIENIE SĄDU: obowiązek zakrywania ust i nosa nielegalny i niezgody z Konstytucją RP.

Przewodniczący Sądu Rejonowego w Żywcu odmówił wszczęcia postępowania wobec oskarżonej (redaktor naczelnej i wydawcy portalu Rebel24) i wydał uzasadnienie, w którym wskazał, że karanie za brak zasłaniania ust i nosa jest nielegalne i niezgodne z Konstytucją.

W dniu 28 marca 2022 roku Przewodniczący Sądu Rejonowego w Żywcu rozpoznał sprawę Jowity Kowszyn- Sumara, która została obwiniona z art. 116 par. 1 k.w. w zw. z par. 25 ust. 1 pkt. 2d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów- w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, skierowała przeciwko Jowicie Kowszyn- Sumara wniosek o ukaranie z dnia 14 marca 2022 roku za to, że w dniu 1 grudnia 2021 roku w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu, nie wywiązała się z obowiązku zakrywania ust i nosa.

W tym dniu ( 1 grudnia 2021 r.) odbywała się rozprawa oskarżonej z właścicielem przychodni, której podłożem jest fakt, że oskarżona będąc pacjentką przychodni nie otrzymała pomocy lekarskiej na zaplanowanej wizycie i została wydalona z przychodni siłą ponieważ jej wizytę uzależniono od założenia maseczki, czynności tej odmówiła z uzasadnionych przyczyn.

W uzasadnieniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania czytamy:

“…Zgodnie z art. ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., odpowiedzialność karna może dotyczyć tylko czynu, określonego przez ustawę. Z kolei norma karna- musi składać się hipotezy, dyspozycji i sankcji karnej. Przepis art. 116 par. 1 k. w., opis czynu czerpie z Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1- 6 i pkt 8- 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a tylko sankcję karną- z kodeksu wykroczeń.

Kolejną kwestią pozostaje fakt, że ograniczenie praw i wolności- ustawodawca dopuszcza jedynie w stanie nadzwyczajnym- art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., stanowi, że “ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw- mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób”.

Skoro ograniczenia, nakazy, zakazy opisane we wniosku o ukaranie, zostały wprowadzone Rozporządzeniem, osoby nie stosujące się do nich- nie mogą odpowiadać odpowiedzialności za wykroczenie.

Z tych powodów Sąd postanowił odmówić wszczęcia postępowania sądowego w sprawie o wykroczenie.”

Należy dodać również, że oprócz podjętego legitymowania przez funkcjonariuszy policji (powodem nie był brak zasłoniętych ust i nosa jak informowali) w dniu 1 grudnia 2021r., doszło do jeszcze jednej sytuacji związanej z działaniami funkcjonariuszy policji dot. braku zaslaniania ust i nosa, w dniu 31 stycznia 2022 r. na terenie Sądu Rejonowego w Żywcu.

W dniu 31 stycznia 2022r. odbyła się kolejna sprawa dot. zajścia w przychodni. Jowita Kowszyn- Sumara udając się do Sądu w obecności Marka Majchra red. nacz. portalu czujny.pl napotkała podczas wejścia do budynku na swojej drodze funkcjonariuszy policji, którzy uzależniali wejście do budynku użyteczności publicznej od posiadania wezwania oraz od okazania danych wrażliwych medycznych jakimi są zaświadczenia lekarskie zwalniające z zasłaniania ust i nosa. Wejście na rozprawę było uzależniane od założenia maski. Było wielokrotnie powiedziane, że jeżeli maski nie zostaną założone to te osoby nie wejdą na rozprawę.

Opisane zdarzenia w artykule można zobaczyć w materiałach video na stronach Facebook REBEL24 oraz czujny.pl.

ZAPRASZAM DO SUBSKRYBCJI REBEL24
👇
https://www.facebook.com/becomesupporter/PortalRebel24/

DZIĘKI NIEJ BĘDĘ MOGŁA W DALSZYM CIĄGU PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA.

DZIĘKUJĘ 🤍❤️

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *