Wykaz nieprawidłowości kontrolowanych jednostek dot. psychiatrii dziecięcej.

Najwyższa Izba Kontroli w państwie przeprowadziła ocenę sytuacji leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w (latach 2017-2019). Raport do informacji publicznej udostępniła w dniu 15 września…

Więcej Wykaz nieprawidłowości kontrolowanych jednostek dot. psychiatrii dziecięcej.