Zaczynają straszyć konsekwencjami za odmowę udziału w spisie powszechnym. Obowiązek ustawowy.

Zauważyliśmy sprzeciw społeczeństwa wobec spisu, otrzymaliśmy wiele zapytań czy można odmówić i z jakimi konsekwencjami to może się wiązać.

Zauważyliśmy, że na wielu stronach gminnych widnieją informację oraz w sieci wzrasta ilość artykułów na temat grzywien i skierowanych pierwszych wniosków o ukaranie osób, które odmówiły wzięcia udziału w spisie powszechnym.

Czytamy, że odmowa wzięcia udziału w spisie powszechnym wiąże się z karą w wysokości od 20 złotych do 5 tys. złotych. 

Za podanie nieprawdziwych, fałszywych informacji grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Na jakie podstawy prawne się powołują?

Spis powszechny można uznać za obowiązkowy, ponieważ reguluje go ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Art. 3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 👇

Art. 14a ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 👇

O konsekwencjach grzywny czy nawet pozbawieniu wolności mówią art. 57- 59 ustawy o statystyce publicznej👇

Z osobami, które nie spisały się przez Internet lub telefon, kontaktuje się rachmistrz spisowy.

Jeśli w trakcie rozmowy z rachmistrzem będziemy na różne sposoby unikać udziału w spisie, jest to równoznaczne z odmową, co może skutkować przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania.

Zapis z art. 15 ust. 1 oraz 17a ustawy o o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.👇

Prawo działa w dwie strony. Tajemnica statystyczna ma być nienaruszona i niewykorzystana.

Ustawa o statystyce publicznej👇

Dodatkowo 👇

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.07.2008 r. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.) wskazuje, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a realizacja spisu wymaga odrębnej ustawy (art. 9. ustawy o statystyce publicznej). Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. została podpisana  9 sierpnia 2019 r. , opisano w niej szczegółowe warunki realizacji tego badania.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *