Urzędnicy zeskanują odciski palców wszystkich Polaków! Ruszyły nowe dowody osobiste.

Od 8 listopada 2021r. Polacy mogą składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną.

Zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające wydawanie nowych dowodów osobistych.

Odciski palców czy odwzorowanie podpisu właściciela dowodu tożsamości są nowymi elementami w dowodach osobistych.

Nowe dowody osobiste oprócz wprowadzonego w 2019 r. zdjęcia twarzy, wspomnianego podpisu posiadacza, będą miały jeszcze wymagane dwa odciski palców.

Rzeczywistość nowych dowodów osobistych wynika z wymogów prawa unijnego.

Wdrożenie dowodu z odciskami palców jest podyktowane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Do urzędów zostały zakupione skanery linii papilarnych, umożliwiające wydawanie dowodów osobistych z odciskami palców.

Wszystkie skanery trafiły do gmin. Dostarczono dokładnie 7450 skanerów do 2479 lokalizacji. Dostarczono również 335 stacji mobilnych.

Zarówno odciski palców, jak i podpis znajdą się w dowodach osób powyżej 12 roku życia (wyłączywszy osoby, w przypadku których pobranie odcisków lub złożenie podpisu jest niemożliwe).

Osoby, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, będą obsłużone przez mobilną stację obsługiwaną przez urzędników, umożliwiającą pobranie odcisków palców poza urzędem.

Przeciętny czas wypełnienia wniosku o nowy dowód to sześć minut, a dokument ma być gotowy do odbioru nawet po upływie tygodnia, czyli o wiele wcześniej niż 30 dni.

Dowody wydawane osobom powyżej 12. roku życia będą ważne przez 10 lat, a młodszym – 5 lat.

Dokumenty tych osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą miały 12-miesięczny okres ważności.

Zmieni się także wzór nowo wydawanych dokumentów. Zmiany to m.in.: dodanie na awersie oznaczenia państwa (PL) na tle flagi Unii Europejskiej w prawym górnym rogu i przesunięcie z tego powodu oznaczenia informującego, że dokument posiada chip, umieszczenie pola na podpis posiadacza u dołu dokumentu, na rewersie napis “Numer dowodu osobistego” zostanie zastąpiony napisem “Seria i numer dokumentu”.

Dotychczasowe dowody osobiste będą ważne przez okres, na jaki zostały wydane.

Nowe dowody to mechanizm przyczyniający się np. do weryfikacji ze 100-procentową pewnością, że to właściciel tego dokumentu przekracza granicę.

Udostępnij na:

One Reply to “Urzędnicy zeskanują odciski palców wszystkich Polaków! Ruszyły nowe dowody osobiste.”

  1. Krótko: powinny być po staremu – jak dawniej. A kto chce mieć z chipami, cechami bio itp. niech sobie i 100 ma, ale na oddzielnej karcie. A to jest rozwiązanie siłowe nie wolnościowe.
    Kolejny etap totalnej kontroli po ustawie jakże terrorystycznej etc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *