Szkoła:brak zgody rodzica na podanie dziecku produktów medycznych/leków

W związku z dużą liczbą zapytań przygotowaliśmy dla zainteresowanych artykuł. Jest on poświęcony rodzicom, którzy nie wyrażają zgody na terenie szkoły podania dziecku jakichkolwiek produktów medycznych/ leków. Przedstawiamy w nim pismo z odmową do pobrania oraz inną możliwość prawną uniknięcia takiej sytuacji jaką jest rezygnacja z profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole.

Ekspert prawa Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź przygotowała pismo do dyrektora szkoły dotyczące odmowy wyrażenia zgody na podanie dziecku jakichkolwiek produktów medycznych/ leków na terenie placówki.

Tutaj można pobrać pismo:

Rodzic również może zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami na terenie szkoły ma miejsce do momentu wyrażenia przez rodzica wobec niej sprzeciwu.

Jeżeli rodzic chce złożyć sprzeciw należy zrobić to na piśmie skierowanym do świadczeniodawcy. Pismo w tej sprawie powinno się złożyć do pielęgniarki szkolnej sprawującej profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole, a nie do innych pracowników placówki. Pismo w przypadku niepełnoletniego ucznia musi być podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego i przekazane pielęgniarce za potwierdzeniem odbioru.

Uczniowie mają zapewnioną opiekę zdrowotną, która może być sprawowana przez pielęgniarkę szkolna w gabinecie zlokalizowanym w szkole, A w przypadku braku gabinetu w szkole, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Brak wyraźnego sprzeciwu rodzica na piśmie oznacza, że zgadza się on na objęcie dziecka profilaktyczną opieka zdrowotną w szkole.

Więcej plików do pobrania w zakładce: prawo.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *