Sąd umorzył postępowanie za brak maski. Uzasadnienie miażdży bezprawie.

Jakub M. z Andrychowa udostępnił postanowienie Sądu w Wadowicach. Sprawa dotyczyła nie zastosowania się do bezprawnego nakazu zakrycia ust i nosa w Urzędzie Miasta Andrychów.

Wniosek o ukaranie do Sądu został sporządzony przez Straż Miejską. Sąd zwrócił uwagę na to, że obowiązujące w tamtym momencie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2020r. wybiega poza zakres delegalizacji art. 46b pkt 4 w zw. z art. 46a Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nakaz ten istotnie wkracza w podstawowe prawa i wolności jednostki. Materiał dowodowy nie wskazywał aby w czasie zdarzenia obwiniony Jakub M. był chory lub podejrzany o zachorowanie. Sąd postępowania nie wszczął i je umorzył.

Jak doszło do takiego bezprawia, absurdu? Jakub M. opisał nam całą sytuację:

“15 września musiałem załatwić b. ważną sprawę w UM Andrychów, która wymagała mojego osobistego stawiennictwa w tejże placówce. Na wejściu do urzędu stała osoba odpowiedzialna za zmierzenie temperatury, upomnienie o dezynfekcji rąk, prośbę o wpisanie się do zeszytu – i moim przypadku – upomnienie o maseczkę. Odpowiedziałem, że ja maseczki nie noszę z prywatnych powodów. Ok – przeszedłem dalej. Na dzienniku podawaczym wywołałem niemały popłoch wśród pań pracownic UM, petentów i postronnych osób. Absolutnie nie chciano mi udzielić żadnych informacji, gdzie mam się udać, by załatwić moją sprawę, ignorowano mnie, nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Co chwila dostawałem uwagi od petentów stojących w kolejce, a pani z dziennika podawczego zadzwoniła po Straż Miejską. Przez cały czas do przyjazdu pracownika SM musiałem słuchać głupich docinek ze strony petentów oraz pracowników UM. Jakaś pani kierowniczka przyniosła mi wydrukowane jakieś rozporządzenie i zaczęła na mnie krzyczeć – coś o braku odpowiedzialności, o nieznajomości prawa… Strażnik Miejski spisał moje dane bez podania podstawy prawnej i poprosił mnie o opuszczenie budynku UM. Po jakimś czasie złożyłem wyjaśnienia w siedzibie SM (bez maseczki i nikt nawet nie zwrócił mi uwagi) a kilka dni później musiałem tłumaczyć się w siedzibie sanepidu w Wadowicach. A dziś odebrałem pismo z sądu o następującej treści.”

Treść pisma:

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której ktoś wymusza na osobie zdrowej zasłonięcie ust i nosa lub chce nałożyć na nią mandat, może mieć do czynienia z:

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego:

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia:

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Warto wspomnieć o podstawowym prawie zapisanym w Konstytucji, Art. 31 – Wolność i dopuszczalne ograniczenia:

  1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
  2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
  3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Jakub M. jest znany z walki o prawa i wolność. W Adrychowie zorganizował legalny marsz o wolność w dniu 17.10.2020r. Przed jego rozpoczęciem został zatrzymany przez policję. Czekamy na rozstrzygnięcie bezprawnego według prawników postępowania funkcjonariuszy publicznych. Portal Rebel24 był wtedy na miejscu w celu wsparcia Jakuba. Naczelna została spisana zaraz po wyjściu z samochodu przez policje za brak maski. Uczestnicy, “uliczni gapiowie” tak samo. Uwieczniliśmy całe zajście na transmisji, którą możecie zobaczyć pod linkiem:

https://www.facebook.com/PortalRebel24/videos/681422839436331/

Gratulujemy Jakubowi pozytywnego postanowienia Sądu. Każde takie stanowisko pokazuje z jaką skalą bezprawia mamy do czynienia. Życzymy dużo siły i wytrwałości w dalszej walce o wolność.Masz dość? My też!

Wesprzyj nasze działania!

Masz dość? My też! Wesprzyj nasze działania! 👇
https://zrzutka.pl/t9yxp3

Udostępnij na:

6 Replies to “Sąd umorzył postępowanie za brak maski. Uzasadnienie miażdży bezprawie.”

  1. Proszę kierować sprawę do sądu. Należy pozwać UM o szykanowanie i naruszenie dóbr osobistych a także z kilku innych naruszeń. Pan nie tylko był straszony lecz również stracił czas i pieniądze.

  2. Wszystko się zgadza . Nie mogę tylko zrozumieć czemu w Uzasadnieniu jest tylko Straż Miejska a brakuje imienia i nazwiska ich pracownika przez którego sprawa trafiła do sądu. To on wypisał dane Jakuba i skierował wniosek do Sądu, czemu tacy jak on debile nie ponoszą żadnej odpowiedzialności czemu nie płacà za sprawy sądowe jeżeli do takich by doszło czemu ich przełożeni ich nie kontrolujà pod tym względem i nie odpowiadają utratą pracy za źle wykonaną pracę. Dotyczy to wszystkich Policję, SM, Sanapid, Polityków , Urzędników , Lekarzy itp. Bezkarność powoduje ten Cały Burdel. W normalnym kraju utracili by pracę. 😡😡😡

      1. Dokładnie- całkowita zgoda….można dodać jeszcze ze w większości pan który ukazuje bezprawie będzie nękany różnymi kontrolami…a przepisy pozwalają wybrać z wielu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *