Pracodawca: przymus lekarzy i innych pracowników medycznych do szczepień- PISMO

Spora ilość nadsyłanych zapytań przez medyków o pomoc w sprawie przymusu szczepień przez zakład pracy pokazuje, że mamy do czynienia z bezprawnymi praktykami na dużą skalę.

Radca prawny Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź przygotowała oświadczenie o braku zgody na udział w szczepieniach oraz oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności przed pracodawcę.

Analiza prawna eksperta prawa jest następująca:

Przetwarzanie przez pracodawców danych pracowników w zakładach pracy, odnoszących się do ich zaszczepienia przeciwko koronawirusowi jest niedopuszczalne i stanowi o naruszeniu przepisów Kodeksu Pracy, jak i RODO.

Powyższe daje podstawę m.in. do nałożenia na takich pracodawców kar z art. 83 RODO przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wysokości do 2 lub 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa, zależnie od charakteru stwierdzonych naruszeń, a także zastosowania odpowiednich środków przez Państwową Inspekcję Pracy.

Różnicowanie sytuacji prawnej lub faktycznej pracowników, z uwagi na fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, jest niedopuszczalne, jako sprzeczne z Kodeksem Pracy.

Tego typu działania mogą stanowić podstawę do występowania z indywidualnymi roszczeniami przez poszczególnych pracowników (związanych m.in. z naruszeniem lub zagrożeniem ich dóbr osobistych, niedozwoloną w stosunkach pracy dyskryminacją, niezgodnym z prawem rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy, itd.), jak też do ich sankcjonowania przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wywieranie przez pracodawców nacisku, formalnego bądź faktycznego, w celu osiągnięcia efektu w postaci zaszczepienia się przez pracowników przeciwko COVID-19, jest zakazane.

Działania takie, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, mogą wyczerpywać znamiona przestępstw, w rozumieniu Kodeksu Karnego, w szczególności przestępstwa zmuszania do określonego zachowania się (art. 191  par. 1 k.k.), zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

Zgodę na szczepienie przeciwko Covid-19 można uzależnić od otrzymania od uprawnionych osób reprezentujących Pracodawcę, własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o przyjęciu na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne skutki uboczne, które wystąpią u pracownika w wyniku poddania się szczepieniu.

Pismo do pobrania:

Zobacz również:

Zachęcam do wsparcia Rebel24- niezależne media wolne od reżimu:

pomagam.pl/m3tkt3

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *