Powstało Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

22 maja 2021 r. za pomocą portali społecznościowych otrzymaliśmy dobrą wiadomość.

Zostało zarejestrowanie Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

Cele statutowe Stowarzyszenia idealnie opisują potrzeby lekarzy i nie tylko wobec niepokojących i niebezpiecznych realiów, z jakimi muszą się mierzyć oraz na jakie jest narażone społeczeństwo.

Celem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców jest:

1. Wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza medycyny/lekarza stomatologii z możliwością dobrowolnej przynależności do Izb Lekarskich

2. Wykonywanie zawodu lekarza oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniu, wolne od narzuconych procedur z poszanowaniem praw człowieka wymienionych w „Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny” lub aktualnych aktach państwowych w tej dziedzinie oraz wyrażanie opinii w przypadku jej zmiany

3. Zapewnienie przestrzeni do swobodnego i równego dialogu dotyczącego zagadnień medycznych i związanych z medycyną (np. prawnych i etycznych, biologicznych, biochemicznych, fizjoterapeutycznych), opartego na argumentach oraz doświadczeniu

4. Komentowanie i zajmowanie stanowisk wobec aktualnych wyzwań i zagrożeń zdrowia ludzkiego

5. Ochrona niezależności zawodu lekarskiego w zakresie postępowania profilaktycznego, diagnostycznego, leczniczego i usprawniającego wobec każdego pacjenta zgodnie z zasadą, iż celem leczenia jest przywrócenie zdrowia i zachowanie życia pacjenta

6. Działania na rzecz realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej, opartej na uzyskanej szczegółowej informacji, zgodzie na leczenie, zabiegi profilaktyczne i diagnostyczne oraz możliwość wyboru rodzaju terapii, zarówno przez lekarza jak i pacjenta

7. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i propagującej zdrowotnie pożądane postawy życiowe jednostki i społeczeństwa

8. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych służąca jak najlepszym efektom leczenia oraz konsolidacji lekarzy, w tym nawiązywanie współpracy z niezależnymi osobami fizycznymi, organizacjami lekarskimi oraz naukowcami i placówkami naukowymi w Polsce i na świecie w celu poszerzenia wiedzy na temat szeroko rozumianej profilaktyki, diagnostyki i leczenia

9. Prawna i socjalna opieka nad lekarzami, którzy swoją postawą i działalnością na rzecz zdrowia pacjentów lub społeczności narazili się na nieuzasadnione represje ze strony organów państwowych

10. Propagowanie Stowarzyszenia korzystając z wszelkich dostępnych aktualnie źródeł medialnych oraz drogą kontaktów osobistych i formalnych

11. Zwracanie uwagi na możliwość podwyższania kwalifikacji zawodu lekarza w kierunku szkolenia ustawicznego, specjalizacji oraz zdobywania tytułów naukowych

12. Wolność naukowych badań klinicznych

13. Wszelkie inne cele wynikające z bieżącej sytuacji społecznej, epidemiologicznej, leczniczej lub innego zakresu medycyny, które mogą być dodawane w ramach uchwały Zarządu lub Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia

Niezgodne “z politycznymi aktualnymi poglądami medycznymi” tezy i wnioski można przekazywać bezpiecznie do opinii publicznej za pośrednictwem stowarzyszenia (np. stanowisko w formie uchwał).

Internauci nie kryli zadowolenia składając masowo wyrazy uznania, gratulację oraz podziękowania.

Udostępnij na:

15 Replies to “Powstało Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców.”

  1. ad. pkt.” 12. Wolność naukowych badań klinicznych” – no właśnie doświadczamy teraz wolności badań klinicznych – korporacje dla zysku przeprowadzają własnie na masową skale badania kliniczne. Dla kogo ma być ta wolność państwo z PPSLiN? Pozyskiwanie płodów dla “nauki” też będzie wolnością? Doprecyzujcie, bo dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Czas na posiadanie ograniczonego zaufania, z przezorności aby nie żyć w piekle na ziemi.

  2. Bardzo cieszę się, że są osoby, które nie chcą brać udziału w zbrodni jaka rozgrywa się na naszych oczach, które potrafiły stawić czoło koncernom farmaceutycznym, całej nagonce medialnej głównych mediów w kraju, zarówno stanąć przeciw rządowi, który popełnił bardzo wiele błędów podczas epidemii, wiele osób zmarło i straciło zdrowie i jeszcze nie znamy przyszłych skutków szczepień. Zaakceptowanie paszportów covidowych dyskryminujących ludzi całkowicie przeważa szalę nienormalności i odbiera wolność.
    Bryan Bridle, Luc Montagnier, Mike Yeadon są przykładami, że stowarzyszenie jest na właściwej drodze, trzymam kciuki i pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *