Postępowanie dla przychodni za stosowanie amantadyny. Przemyśl

Przychodnia Lekarska Optima Przemyśl otrzymała powiadomienie o wszczęciu postępowania. Stosowanie amantadyny określono jako stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów?

Dr Włodzimierz Bodnar specjalista chorób płuc leczył pacjentów chorych na covid-19 amantadyną. Udostępniał informację o efektywności, skuteczności i badaniach. Apelował i nagłaśniał zagadnienia dot. możliwości wyleczenia. Pacjenci dzielili się swoimi doświadczeniami z jej stosowania.

Przychodnia zawsze miała otwarte drzwi dla pacjentów zwłaszcza z objawami covid-19. Przyjmowała chorych, udzielała pomocy.

Pacjenci wydają pozytywną opinie o lekarzu oraz przychodni, często pokonywali setki kilometrów aby uzyskać pomoc właśnie w tym miejscu, ponieważ w innych przychodniach nie udzielono im pomocy z powodu zamknięcia placówek leczniczych.

Przychodnia Lekarska Optimus Przemyśl otrzymała powiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania.

Rzecznik Praw Pacjenta postanowił wszcząć postępowanie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w postaci bezprawnych, zorganizowanych działań lub zaniechań mających na celu pozbawienie lub ograniczenie praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

W związku z postępowaniem nakazano wskazać przychodni w jakich przypadkach Spółka stosowała u pacjentów leki zawierające amantadynę i jakie kryteria przyjmuje do zastosowania tych produktów w danym schorzeniu.

Kazano wskazać nazwy produktów zawierających amantadynę, które były ordynowane pacjentom.

Zapytano ilu pacjentom ordynowano produkty, o które zapytano od początku 2021 r.

Kazano wskazać czy ordynowano leki zawierające amantadynę pacjentom w leczeniu covid-19, ile było tych pacjentów i czy leczenie takie było też wdrażane małoletnim, w tym poniżej 10 roku życia.

Czy takie leczenie było wdrażane pacjentom podejrzanym o zakażenie, bez potwierdzenia zakażenia i ile było takich pacjentów.

Wymagano przedstawienia kopii regulaminu Spółki oraz kopii wszelkich procedur wewnętrznych regulujących prowadzenie leczenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby covid-19 stosowanego przez Spółkę.

Na odpowiedź przychodnia dostała termin 7 dni.

Poinformowano, że w przypadku nieprzekazania na żądanie rzecznikowi Praw Pacjenta dokumentów oraz informacji Rzecznik może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 50 tys. zł.

Postanowienie zostało udostępnione przez Przychodnie Lekarską Optima w sieci.

Można je zobaczyć pod linkiem:

https://www.facebook.com/100740295192199/posts/254552929810934/

Zobacz również 👇

Udostępnij na:

2 Replies to “Postępowanie dla przychodni za stosowanie amantadyny. Przemyśl”

  1. Ti może rrp zajmie się szpitalami które odmawiają wykonania badań np gastroskopi bez wczesniejszego wymazu na zjebanego covida to jest dopiero naruszenie wszystkich praw pacjenta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *