Co robić gdy policja interweniuje w lokalu? OPINIA ADWOKATA

Dla redakcji Rebel24.pl adwokat sporządził opinie co robić jak funkcjonariusze policji podejmują interwencję w lokalu.

Opinia adwokata 👇

“Funkcjonariusze podejmujący interwencję muszą działać na podstawie przepisów prawa. Przychodząc do lokalu służbowo zapewne będą wskazywać, że działania przedsiębiorcy naruszają porządek prawny i stanowią wykroczenie lub przestępstwo. Policjant mogą nagrywać interwencję, ale przedsiębiorca również. Jeżeli są takie możliwości to niech interwencja jest nagrywana – poinformujmy o tym policjantów.

Policjant ma się przedstawić, podać swój stopień służbowy i wskazać przyczynę interwencji. W tym miejscu sugeruję zapisać na osobnej kartce dane personalne funkcjonariuszy, gdyby na późniejszym etapie trzeba było wykorzystać te informację do kolejnych działań. Podstawy interwencji nie mamy się domyślać tylko musi nam zostać wyraźnie przedstawiona, w tym konkretne przepisy które zostały naruszone lub podejrzewa się ich naruszenie. Dobrze na telefonie sprawdzić jaka jest treść przepisów wskazywana przez funkcjonariusza. Ta wiedza może nam się przypadać na dalszym etapie, bo czynności powinny się ograniczyć do podstawy interwencji. Dodać należy, że co do zasady do prywatnego lokalu możemy nie wpuścić funkcjonariuszy Policji, chyba, że mają nakaz prokuratora, jednakże nawet bez takiego nakazy policjanci w wypadkach niecierpiących zwłoki mogą i tak wejść na tzw. legitymację, ale wtedy czynności musi zatwierdzić prokurator  (chyba że nie chcemy aby czynności zostały zatwierdzone) czego się na późniejszym etapie domagamy.

Pamiętajmy, że policjantowi przysługuje szczególna ochrona przy wykonywaniu jego obowiązków. Sprowadza się to do tego, że w żadnym wypadku nie naruszamy nietykalności cielesnej policjanta, nie obrażamy go w żaden sposób, panujemy nad sobą. Gdy już poznamy przyczynę interwencji i będziemy wiedzieli, że jest związana z ograniczeniem prowadzenia działalności przedsiębiorcy sugeruję, aby zwrócić się do funkcjonariuszy Policji, aby Ci odstąpili od zamierzonych czynności w tym lokalu, a związanych z rzekomym naruszeniem  zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, albowiem ich czynności są pozbawione ważnej podstawy prawnej z uwagi na hierarchię aktów prawnych tj. prawa i wolności wynikające z Konstytucji RP mogą być ograniczone na mocy ustawy a nie rozporządzeniem. Informujemy, że rozporządzenie jest aktem prawa niższego rzędu niż ustawa co stanowi uzasadnienie naszego żądania. Informujemy, że dalsze czynności funkcjonariuszy w przypadku nie zaniechania interwencji będą przedmiotem oceny przekroczenia uprawnień tj. podejrzenia popełnienia przez funkcjonariusza przestępstwa z art. 231 kodeksu karnego.

Funkcjonariusze mogą legitymować wszelkie osoby i w tym zakresie nie ma wyjątków.

Przechodząc do dalszego etapu interwencji. Gdyby funkcjonariusze chcieli zabrać jakieś dokumenty to musimy dostać z tej czynności protokół, w którym mają być wymienione te dokumenty. Sugeruje abyśmy dla siebie zrobili kopię tych dokumentów, a przynajmniej zdjęcia. Jeżeli dokumenty te mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, bądź zawierać informację które musimy chronić informujemy o tych funkcjonariuszy, że dokumenty te stanowią tajemnicę prawnie chronioną. W takiej sytuacji funkcjonariusze nie mogą czytać tych dokumentów i powinni zabezpieczyć je dla prokuratora bez ich czytania.

W trakcie czynności mogą powstawać różne dokumenty. Funkcjonariusze w tym zakresie prowadzą czynności sprawdzające, więc niektóre dokumenty przybierają postać notatek służbowych, bądź zapisów w notatnikach. Jeżeli stresujemy się i nie mamy ochoty na wyjaśnienia to ograniczmy swoje wypowiedzi do niezbędnego minimum, żeby na późniejszym etapie nie musieć prostować nieopatrznych wypowiedzi, których skrót może zostać ujęty w notatce urzędowej/służbowej. Jeżeli funkcjonariusze podejrzewają nas o podejrzenie popełnienia przestępstwa/wykroczenia musimy wiedzieć, że nie mamy obowiązku się bronić tzn. składać wyjaśnień. Jeżeli organy ścigania coś nam chcą zarzucić to muszą nam to udowodnić. To, że z organami ścigania w trakcie ich czynności współpracujemy to oznacza, że jest to nasz wybór i rezygnacja z prawa to nic nie mówienia/niewspółdziałania Jeżeli funkcjonariusze by chcieli nas podejść i mówili, że co najwyżej jesteśmy na tym etapie świadkami (jakie to stwierdzenie jest zgodne z prawdą – do czasu przedstawienia zarzutu) to mogą nam mówić, że musimy odpowiadać na pytania, ale każdy świadek może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie z powołaniem się na grożącą mu bądź jego osobie najbliższej odpowiedzialność karną. Nie musimy się tłumaczyć dlaczego tak jest, najważniejsze, że uważamy że udzielona odpowiedź może spowodować taką odpowiedzialność. W oparciu o to stwierdzenie unikamy konieczności tłumaczenia się.

Funkcjonariusze po przeprowadzeniu czynności mogą chcieć wystawić mandat karny. To jest etap kiedy mamy poinformować funkcjonariuszy, że z ich ustaleniami się nie zgadzamy i nie przyjmujemy mandatu. W dalszej kolejności czynności powinny być już na komendzie. Może być również tak, że funkcjonariusze nie będą chcieli od razu wystawiać mandatu karnego tylko będą na późniejszym etapie wzywać osoby na komendę i tam będą podejmowane dalsze czynności.

Gdyby na jakieś etapie miało dojść do zatrzymania osób w żadnym wypadku nie zalecam szarpania się i utrudniania podejmowanych czynności – narażamy się na odpowiedzialność karną czego nie chcemy. Jeżeli funkcjonariusze chcą kogoś zatrzymać to należy im na to pozwolić. Jeżeli zatrzymanie okaże się bezpodstawne to należy się odszkodowanie takiej osobie. W tym miejscu wskaże, że zatrzymanie osoby powinno być przez umundurowanych stosowane wyjątkowo,  gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne. Dlatego np. nie warto oponować przed ustalaniem tożsamości osób znajdujących się w lokalu.

Podsumowując funkcjonariuszom podejmującym interwencję należy pozwolić wykonać zaplanowane czynności, jednakże mają oni wykonywać te czynności z respektowaniem godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.”

Udostępnij na:

3 Replies to “Co robić gdy policja interweniuje w lokalu? OPINIA ADWOKATA”

  1. Byłoby super gdyby pojawił się podobny artykuł ale z perspektywy klienta – co robić? Jak się zachowywać względem policji? Czy dać się wylegitymować itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *