BRAK MASKI: mandaty dla osób zdrowych są bezprawne. PRAWO

Prawnicy są jednomyślni, sądy umarzają postępowania.

Od dnia 9 października mamy styczność z Rozporządzeniem Rady Ministrów.
W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. podobnie jak poprzednie rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r zgodne z wyżej wymienioną ustawą nakłada obowiązek stosowania środków profilaktycznych (w tym noszenia maseczek) można nałożyć na osoby chore lub podejrzewane o zachorowanie.

Ustawa określa, że osoby podejrzane o zachorowanie to te, u których występują objawy kliniczne choroby lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną.

Ustawa nie daje prawa do uznania, że wszyscy obywatele są lub mogą być chorzy.

Rozporządzenie może dotyczyć tylko tej właśnie grupy osób, która jest chora oraz podejrzana o zachorowanie.

Bez względu na to jaki kolor strefy zostanie nadany w danym regionie, nie zmienia to faktu, że nikt nie ma prawa wymagać zakrywania ust i nosa przez osoby zdrowe, a tym bardziej za to karać.

Faktem jest również to, że Rozporządzenie nie jest aktem prawnym będącym nad ustawą i Konstytucją.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której ktoś wymusza na osobie zdrowej zasłonięcie ust i nosa lub chce nałożyć na nią mandat, może mieć do czynienia z:

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego:

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia:

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Warto wspomnieć o podstawowym prawie zapisanym w Konstytucji, Art. 31 – Wolność i dopuszczalne ograniczenia:

  1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
  2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
  3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Przyklad umorzonego postepowania przez Sąd, dotyczącego sprawy Dziennikarza Piotra Biedki z ChwdpTV👇

Zobacz również 👇

Udostępnij na:

8 Replies to “BRAK MASKI: mandaty dla osób zdrowych są bezprawne. PRAWO”

  1. Ok to już kilku prawników rozkminiło. Teraz pytanie jeżeli są bezprawnie nakładane to chyba conajmniej przekroczenie uprawnień? Czy policjanci zostaną za to ukarani, ewentualnie czy mogliby. Druga sprawa często policja oprócz chęci wypisania mandatu informuje że przekazuje dane do sanepidu w celu nałożenia kary administracyjnej czy mogą tak robić czy to jest zgodne z prawem i czy sanepid może nas ukarać w takim przypadku.

    1. A mnie Policja z domu wywleka na żądanie męża, byłego funkcjonariusza Straży Granicznej. Jestem ,,dopingowana” przez Policję do opuszczenia mieszkania tak jak stoję. Dostarczają mnie przed oblicze psychiatry i wracam karetką do domu. Nie mam na sobie maseczki, a bym chciała w takich momentach ją mieć 🙂 Policja zabiera mi wtedy mój telefon przetrzepując wszystko. Ukradli mi w ten sposób wiele dokumentów, a w tym dane wrażliwe, bo do tych należy dokumentacja medyczna.

  2. Przykład odzwierciedla całkiem inny przypadek niż w artykule. W Postanowieniu opisano sytuację z poprzedniego, już nieważnego rozporządzenia, gdzie była mowa o tym, ze nie muszą nosić maseczki osoby chore lub mające problemy z oddychaniem.

  3. Zgadzam się z określeniem społeczeństwa , że nie macie prawa dawać zdrowym osobą i w szczególności dziecia przedszkolny a także szkolnej młodzieży maseczek na buzię. Bo tym mogę utracić funkcje układu oddechowego.

  4. Maski noszą tylko chorzy ale też nie powinni chodzić tylko siedzieć w domu .Jak zdrowi ludzie maja chodzić w maskach? Nienormalne czasy a ci co to wymyślili to poczekają bo wariactwo się kiedyś skończy i dobiorą się za was różnej maści fachowców ekspertów od czego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *